fbpx

Συχνές Ερωτήσεις

Η Ασφάλεια Προστασίας Εισοδήματος αποτελεί την αποτελεσματικότερη λύση για να εξασφαλίσεις ότι τα αγαπημένα σου πρόσωπα θα είναι οικονομικά εξασφαλισμένα σε περίπτωση ενός δυσάρεστου γεγονότος.

Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξατομικευμένα σχέδια ασφάλισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στους δύο κλάδους ασφάλισης με εξειδικευμένο προσωπικό για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά.
Ο κλάδος Ζωής σχετίζεται με ασφαλίσεις ζωής, υγείας, συνταξιοδοτικά σχέδια, επενδυτικά σχέδια και επιχειρηματικές ασφαλίσεις, και ο Γενικός Κλάδος σχετίζεται με εμπράγματες ασφαλίσεις και ασφαλίσεις ευθύνης.

  • Εμπειρία: Μετράμε περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στην ασφαλιστική βιομηχανία.
  • Εμπιστοσύνη: Οι πελάτες μας ξέρουν και νιώθουν ότι μπορούν να βασίζονται σε εμάς για να τους παρέχουμε τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις για την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών.
  • Επαγγελματισμός: Επενδύουμε στη συνεχή μάθηση και εκπαίδευση, παρακολουθούμε και προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές και εξελίξεις του ασφαλιστικού τομέα και της οικονομίας γενικότερα. Σεβόμαστε και χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας φροντίζοντας να τους παρέχουμε τις βέλτιστες λύσεις και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.
  • Ποιότητα: Οι πιστοποιήσεις και επιβραβεύσεις από διεθνείς οργανισμούς του ιδρυτή της εταιρείας όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών του, είναι για εμάς απλά το εφαλτήριο για ακόμα πιο ψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες μας. Επίσης, η συνεργασία μας με την ηγέτιδα ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο, την CNP CYPRIALIFE, καθώς και με άλλες κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες Γενικού Κλάδου, εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για εμάς.

Καταρχήν, τον ασφαλιστικό σας σχεδιασμό πρέπει να τον επανεξετάζετε σε ετήσια βάση, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές σας ανάγκες. Ναι, μπορείτε να ασφαλιστείτε, πάντα μετά από μία επιστημονική ανάλυση των αναγκών σας και εφόσον υπάρχουν κενά στον ασφαλιστικό σας σχεδιασμό.

Η Κυπριακή νομοθεσία ενθαρρύνει την ιδιωτική ασφάλιση προσφέροντας πλεονέκτημα φοροαπαλλαγής σε πολίτες που ασφαλίζονται μέσω ιδιωτικής ασφάλισης, μέχρι και του 35% του ασφαλίστρου.

Μία προσωπική (κατ’ ιδίαν συνάντηση) μαζί μας είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε σχετική ενημέρωση και να σας προτείνουμε τις βέλτιστες επιλογές για να επωφεληθείτε αυτού του πλεονεκτήματος.

Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο κάθε επιχείρησης είναι το ανθρώπινο της δυναμικό. Πέραν των εμπράγματων ασφαλίσεων (πυρός, σεισμού, κλοπής, κλπ) και ασφαλίσεων ευθύνης (ευθύνης εργοδότη, αστικής ευθύνης, κλπ), μία επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της σε περίπτωση που συμβεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός σε κάποιον εκ των μετόχων ή των υπαλλήλων της που συνεισφέρουν σημαντικά στον κύκλο εργασιών της.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους ο σωστός ασφαλιστικός σχεδιασμός μπορεί να σας βοηθήσει σε επιχειρηματικά θέματα, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σύμβουλο Φειδία Παπανικολάου στο τηλέφωνο 99471400 ή μέσω email στο phpapanicolaou@cnpcyprusagents.com.

Ο σωστός ασφαλιστικός σύμβουλος πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτείται να έχει, πρέπει επίσης:

  • Nα είναι αφοσιωμένος στο λειτούργημά του.
  • Nα μη σταματά να επενδύει στις γνώσεις του.
  • Nα ενημερώνετε για τις αλλαγές και εξελίξεις στον ασφαλιστικό τομέα.
  • Nα βάζει τις ανάγκες των πελατών του πάνω απ’ όλα και να τους προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
  • Nα προσφέρει στους πελάτες του λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
  • Nα σέβεται τους πελάτες του και να είναι ειλικρινής απέναντί τους. να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών του.

Τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών δημοσιεύονται κάθε χρόνο μέσω της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης που υποβάλλουν. οι εταιρείες.

Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας τόσο πιο οικονομικά ικανή και κεφαλαιοποιημένη είναι σε σχέση με τις δραστηριότητες και τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Η CNP CYPRIALIFE είχε τον μεγαλύτερο δείκτη φερεγγυότητας για το 2018 (343%) σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Μπορείτε να δείτε την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της CNP CYPRIALIFE για το 2018 εδώ.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψίστης σημασίας για εμάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.

Για να αποφασιστεί το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε μια πλήρη ανάλυση των αναγκών σας και να σας προτείνει την ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεστε, καθώς και να σας ενημερώσει για το ασφάλιστρο που απαιτείται.

Ναι, υπάρχουν. Προσφέρονται πάνω από 18 συμπληρωματικές Καλύψεις / Ωφελήματα για να εμπλουτίσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας ώστε να αντικατοπτρίζει ακριβώς τις δικές σας ανάγκες.

Μπορείτε να έχετε διαδικτυακή πρόσβαση στα ασφαλιστικά σας συμβόλαια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, μέσω της διαδικτυακής πύλης της CNP CYPRUS «insupass». Η πρόσβαση γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ένας σωστός συνταξιοδοτικός προγραμματισμός στηρίζεται πάνω σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι τα κρατικά σχέδια σύνταξης (Κοινωνικές Ασφαλίσεις). Ο δεύτερος είναι τα επαγγελματικά σχέδια σύνταξης και ο τρίτος τα προσωπικά σχέδια σύνταξης. Για να διατηρήσει κάποιος το επίπεδο ζωής που είχε και μετά τη συνταξιοδότηση, χρειάζεται τουλάχιστον το 70% του εισοδήματος που λάμβανε όταν ακόμη εργαζόταν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ύπαρξη και των 3 πυλώνων που αναφέρθηκαν.